2019.05.30   szerző: Archívum   hozzászólások: 0

Bolba Márta a 8. kerület evangélikus lelkésze, szegények támogatója, a társadalmi egyenlőség mélységes híve. A Mandák Ház Józsefváros szegényebb negyedében található, de a lelkésznő gyülekezetébe a kerület gazdagabb részében, a Palotanegyedben található templom is hozzátartozik. Márta a hivatalban és az utcán véleményt formál, egyházában a szociálisan érzékeny elveket képviseli. Az általa vezetett közösség éppen ezért társadalmilag sokrétű. Szerdai vacsoráin a helyi lakók, környékbeli nincstelenek, menekültek, civil szervezetek képviselői egyaránt részt vesznek, kortól, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül.

Takács Mária rendező (Meleg férfiak, hideg diktatúrák, Eltitkolt évek) dokumentumfilmje egy társadalompolitikai kérdésekben is állást foglaló, háromgyerekes lelkésznő egy évét mutatja be, aki nem enged a humanista alapértékekből.

Rendezői motiváció 

„Bolba Mártával 2017-ben találkoztam, meglepett, hogy egy lelkészt ennyire érdekel a közélet, nem csak véleménye, de víziója is van róla. Lassan megismertem a Mandák Ház néhány lakóját, a tereit, ahova Márta alulról szerveződő közösségeket fogadott be. Azt is megtudtam tőle, hogy gyülekezetébe nem csak kerületi evangélikusok, de másik felekezetbe tartozó keresztények is járnak, néhányan a város másik végéből érkeznek ide az istentiszteletre. Érdekelni kezdett ez a harmonikus, befogadó együtt létezés, a sokszor teljesen különböző emberek Mandák Házbéli találkozása. Egy év alatt ebből a gyülekezet jellemzőbb eseményei, a Házba érkező érdekes emberek pillanatai tűntek megfoghatónak, mindezeket a lelkésznő portréján, lelkészi mivoltától elválaszthatatlan társadalompolitikai küzdelmein keresztül bemutatva. Azt remélem, hogy Bolba Márta közösségszervező munkájának bemutatásával fel tudjuk hívni a figyelmet a kisközösségek szerveződésének fontosságára, az aktív emberi kapcsolatok nélkülözhetetlenségére.”

A film hátteréről 

A A Mandák Ház lelkészee című film Bolba Márta, nyolcadik kerületi evangélikus lelkész közösségszervező munkájáról szól. Takács Mária rendező az elmúlt egy év alatt ezt próbálta követni, kamerájával jelen lenni a lelkésznő és a gyülekezet életében fontos, illetve jellemző eseményeknél. Szerencsés pillanatban kapcsolódtak be, a gyülekezetben presbitereket avattak. A lelkésznő 6 éves szolgálatában ez örömteli pillanat volt, a semmiből újraépítkező közössége megerősödésének pillanata, a különböző generációk találkozása. Az avatás a gyülekezet Mandák Házbéli templomában volt, ez az a Ház, ahol a lelkésznő a családjával él, s amely idősebb evangélikus lakóknak, fiatal kollégistáknak is otthonul szolgál. Sőt, ebben az épületben kapott helyet az evangélikus egyház diakóniája, azaz szeretetszolgálata (a diakónia által szervezett karácsonyi mulatságot is megörökítették), valamint néhány civil szervezet, akiknek a lelkésznő lehetővé teszi a ház közösségi tereinek használatát. A Mandák Ház szegényes környezetétől teljesen eltérő, gazdagabb Palotanegyedben foglal helyet a gyülekezet másik temploma, amit 3 év felújítás után 2018 tavaszán avattak. Gáncs Péter püspök, mint a történelmi egyház vezetője, a templomszentelés alkalmával beszédet mondott a templom szószékén. A lelkészi szolgálatot Bolba Márta több más evangélikus lelkésszel viszi az Üllői úton. A gyülekezet két templomának közössége nem feltétlen „keveredik”, de célkitűzésük ugyanaz: mindenkit befogadó, aktív hitéletet lehetővé tevő közösségi életet élni. A lelkésznő számára a világi és vallásos környezet nem válik ketté, azok is a közösségébe tartoznak, akik nem feltétlen vallásosak: helyi lakók, érdeklődők, elesettségük miatt hozzá fordulók. Ezt annak is köszönheti, hogy amennyire teheti, állást foglal társadalompolitikai kérdésekben. A szegények egzisztenciális problémája az egyik fontos ügye, a kerület lakóinak lakhatási lehetőségéért személyesen is próbál tenni (utcán, tüntetésen, közhivatalban). Ahogy mondja, ez nemzetközi szinten is központi témája az evangélikus egyháznak. Megőrizni azokat a humanista alapértékeket (minden ember egyenlőnek születik, szolidaritás, elfogadás, szeretet) amelyek egy vallásos ember életében központi szerepet játszanak. A lelkésznő újraértelmezi a Mandák Házbéli közösségi vacsorák szerepét, bárki főzhet a Mandák Ház konyhájában és ehet a közös asztalnál, hiszen ott mindenki egyenlő. Itt lehet kapcsolatot teremteni és beszélgetni azokkal a szegény emberekkel, érdeklődőkkel, akik a világban elveszve érzik magukat, pozitív megerősítésre, elfogadásra vágynak. Munkáját a presbiterek és férje is segítik. A hagyományos családi szerepkörök náluk a teljes egyenlőségen, a háztartási munkák és gyereknevelés kölcsönös elosztásán alapulnak. Márta férje, Péter, művészi tevékenységével is segíti lelkész feleségét: fotósként dokumentálja a gyülekezet eseményeit.

Bolba Márta nyolcadik kerületi evangélikus lelkész 

„Lutheránus talárjában vezeti a 99-es buszt, beszélget, szervez, sofőrként összekapcsolja a nyolcadik kerület sokszínű közösségeit, hitével és szeretetével integrálja az itt lakókat.” Bolba Márta evangélikus lelkészt pár éve egy képzőművész tiszteletből festette fel buszvezetőként az egyik nyolcadik kerületi tűzfalra, ő maga is meglepődött ezen. Pedig tényleg a kerület egyik arcává nőtte ki magát az utóbbi 6 évben, amióta lelkészi szolgálati helyet kapott a Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Házban. A 33 éves lelkésznő a magyar és teológia szakot is elvégezte, ez utóbbiból doktorandusz hallgató. A film elkészülte óta már 3 kisgyerek édesanyja. Férje, Román Péter informatikus és fotós. Márta nagyon szeret olvasni, az emberekkel beszélgetni, saját elmondása szerint ez sokkal jobban leköti, mint egy utazás.